Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej
Biostrateg Logo NCBR

"Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych."

BIOSTRATEG2/296396/5/NCBR/2016

01.04.2016-31.03.2019 r.

Zadanie nr 8 - Opracowanie innowacyjnej metody suszenia biomasy ciepłem odpadowym

Zadanie realizowane z Krajową Spółką Cukrową.

Celem tego zadania jest opracowanie i uruchomienie demonstracyjnej linii suszenia biomasy. Proces suszenia może być zaprojektowany tak, aby chronił nieuformowaną biomasę aż do dalszych etapów przetwarzania, a także w celu zachowania (konserwacji poprzez suszenie) specjalnie przygotowanej biomasy do wykorzystania jako pasza lub nawóz.

EKSPERT-SITR w tym zadaniu będzie realizował proces suszenia masy pofermentacyjnej oraz biomasy alg. Suszenie ma na celu przystosowanie wymienionej biomasy do wykorzystania w rolnictwie i innych gałęziach przemysłu jako źródła cennych związków mineralnych. Do suszenia wykorzystana zostanie suszarnia taśmowa z taśmą stalową, z temp. suszenia 30-170°C i wydajnością 0,5-1,5 t/h. Podczas suszenia, biomasa przebywa odcinek o długości ok. 360 m. Do suszenia wykorzystywane będą spaliny pochodzące z agregatów kogeneracyjnych. Rolą EKSPERT-SITR będzie nadzór nad tym procesem, w tym badanie właściwości biomasy przed i po suszeniu, efektywność suszenia w zależności od wykorzystanych substratów, zbiór danych ekonomicznych, zużycie energii itp. Wyniki będą porównywane z pracami Krajowej Spółki Cukrowej.

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2023