Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej
Biostrateg Logo NCBR

"Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych."

BIOSTRATEG2/296396/5/NCBR/2016

01.04.2016-31.03.2019 r.

Zadanie nr 6 - Optymalizacja procesów oczyszczania odcieków po fermentacji metanowej przy pomocy wyselekcjonowanych szczepów alg z jednoczesnym wykorzystaniem odpadowego CO2

Zadanie realizowane z: Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem tego zadania to wybór najbardziej efektywnych parametrów technicznych i technologicznych do produkcji biomasy alg. Badane będą takie aspekty jak:

  • hodowla alg na podłożu z odpadów z produkcji etanolu (odcieku);
  • zastosowanie odpadowego CO2 na cele produkcji masy glonowej;
  • zastosowanie alg jako dodatek do nawozów organiczno-mineralnych.

Celem zadania jest takie zbadanie procesów produkcyjnych na skalę przemysłową biomasy alg w Piaszczynie, by uchwycić najbardziej optymalne warunki takiej produkcji.

W ramach zadania EKSPERT-SITR Sp. z o.o. sprawować będzie techniczny nadzór nad procesem oczyszczania ścieków przy zastosowaniu glonów (alg). Proces ten odbywać się będzie w trzech lagunach (stawach glonowych), każda o pojemności 1600 m3. Do lagun doprowadzany będzie CO2 w postaci spalin z agregatów prądotwórczych (ok. 4,125 kg/h). Dzięki glonom (i innym roślinom) zanieczyszczona woda będzie oczyszczana poprzez wchłonięcie zanieczyszczeń w masę zieloną. Rolą EKSPERT-SITR będzie stały nadzór nad procesem, w tym przede wszystkim badanie przepływu, kontroli bio-wskaźników, ilości podawanych spalin, sposobu i częstotliwości zasilania złoża oraz parametrów odcieku. Badania dotyczyć będą także reakcji złoża biologicznego na zmienności sezonowe (czynniki zewnętrzne), zmian procesu oczyszczania w zależności od składu odprowadzanego odcieku oraz wpływu substratów do produkcji biogazu na przebieg procesu.

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024