Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej
Biostrateg Logo NCBR

"Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych."

BIOSTRATEG2/296396/5/NCBR/2016

01.04.2016-31.03.2019 r.

Zadanie nr 7 - Opracowanie metod zapobiegania degradacji gleb oraz poprawy rozwoju roślin energetycznych i makrofitów

Zadanie realizowane z: Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Ogrodnictwa.

Zadanie ma na celu stworzenie eko-technologii rolniczej przyjaznej dla środowiska, która wykorzystywać będzie odcieki i osady, popioły oraz ekologiczne polepszaczy gleby (w tym biostymulatory) przy produkcji roślin energetycznych i alg (glonów) wodnych. Zadanie to realizowane będzie na poletkach doświadczalnych, na których uprawiane będą rośliny (głównie energetyczne). Poddawane będą one różnym zabiegom agrotechnicznym, które będą badane pod kątem ich skuteczności.

Rolą EKSPERT-SITR Sp. z o.o. będzie stały nadzór nad poletkami doświadczalnymi i realizowanymi pracami techniczno-uprawowymi. EKSPERT-SITR zabezpieczy do 1 ha powierzchni uprawowej na potrzeby poletek. Na miarę potrzeb przygotuje ziemię do uprawy, m.in. poprzez wyrównanie powierzchni, przygotowanie stanowisk (o wym. 3x3m), ogrodzenie terenu, przygotowanie systemu zraszania oraz przygotowanie zaplecza technicznego. Pod nadzorem merytorycznym, EKSPERT-SITR prowadzić będzie prace pielęgnacyjne roślin, stosować będzie odciek (oczyszczony przy pomocy glonów) do nawadniania poletek oraz realizować będzie badania roślin na miejscu. Prowadzona będzie ciągła obserwacja roślin oraz badana będzie częstotliwość niezbędnych zabiegów agrotechnicznych. EKSPERT-SITR zabezpieczać będzie także próbki roślin do celów badawczych.

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024