Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej
Biostrateg Logo NCBR

"Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych."

BIOSTRATEG2/296396/5/NCBR/2016

01.04.2016-31.03.2019 r.

Zadanie nr 5 - Bionawozy z różnych źródeł biomasy odpadowej otrzymywane na drodze fermentacji metanowej

Zadanie realizowane z: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Celem zadania będzie zbadanie możliwości wykorzystania przefermentowanego osadu uzyskanego jako produkt uboczny produkcji biogazu. Zadanie będzie związane z uzyskaniem bionawozu rolnego, który może wzbogacić glebę w składniki odżywcze i poprawy żyzności gleby. Celem jest wyprodukowanie naturalnego nawozu, który uzupełniony makro- i mikro-elementami, będzie stanowić alternatywę dla nawozów sztucznych obecnie stosowanych w rolnictwie.

W zadaniu tym zostanie wykorzystana masa pofermentacyjna, powstała na wskutek produkcji biogazu w zakładzie. Masa pofermentacyjna będzie pochodzić z różnych źródeł (tj. pochodzenia przemysłowego oraz z odpadów rolnych).

Masa pofermentacyjna będzie badana pod kątem jej potencjalnego zastosowania jako nawóz. Skład chemiczny masy będzie analizowany także pod kątem wartości mineralnych i metali ciężkich.

Rolą EKSPERT-SITR w zadaniu będzie nadzór nad procesem produkcji bionawozów z masy pofermentacyjnej. Głównym zadaniem będzie wdrożenie odpowiedniego składu surowca do fermentatorów oraz badanie parametrów produkcji biogazu, a następnie odpowiednie wydobycie oraz przechowanie masy pofermentacyjnej, która zostanie wykorzystana do produkcji nawozu. W porozumieniu i partnerem nadzorującym zadanie, masa pofermentacyjna będzie odpowiednio przechowywana oraz przygotowywana do badań pod kątem przydatności jako bionawóz. Do zadań EKSPERT-SITR należeć będzie także nadzór nad całym procesem technologicznym produkcji biogazu, w tym zbieranie danych technicznych i technologicznych, takich jak czas fermentacji, ilość produkowanego biogazu czy właściwości fizyczne masy pofermentacyjnej. Próbki biomasy badane będą w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2023