Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej
Biostrateg Logo NCBR

"Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych."

BIOSTRATEG2/296396/5/NCBR/2016

01.04.2016-31.03.2019 r.

Zadanie nr 4 - Przetwarzanie bio-produktów do cennych związków chemicznych

Zadanie realizowane z Politechniką Łódzką.

Celem zadania jest opracowanie efektywnej metody przetwarzania różnych substancji do cennych związków chemicznych, w tym etanolu w butanol. Proces ten badany będzie w reaktorze - pilotażowej instalacji, która zostanie opracowana, wykonana i dostarczona do Piaszczyny przez Politechnikę Łódzką.

Rolą EKSPERT-SITR Sp. z o.o. będzie realizacja produkcji butanolu przy użyciu reaktora dostarczonego przez Politechnikę. Pod nadzorem naukowców z Politechniki optymalizowane będą parametry produkcji butanolu z etanolu.Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024