Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Szkolenia i doradztwo

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oferujemy usługi szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej do 80% kosztów usługi.

Tematyka usług doradczych:

 1. Wdrażanie RODO według potrzeb Przedsiębiorstw w trzech obszarach:
  • Audyt ochrony danych osobowych.
  • Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych.
  • Szkolenie personelu klienta.
 2. Poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa, aktualne obowiązujący stan prawny, zasada funkcjonowania systemu Białych Certyfikatów.
 3. Dostosowanie instalacji spalania paliw stałych do konkluzji BAT.
 4. Doradztwo technologiczne przetwórstwa rolno-spożywczego.
 5. Doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii: biogazownie, fotowoltaika, pompy ciepła, solary.
 6. Dorardztwo w zakresie środków ochrony roślin.

Tematyka usług szkoleniowych:

 1. Prowadzenie procesu inwestycyjnego.
 2. Obsługa Biogazowni.
 3. Kursy na uprawnienia energetyczne E i D.
 4. Kursy obsługi wózków akumulatorowych i spalinowych.
 5. Kursy obsługi dźwigni (suwnice, windy, podnośniki samochodowe.
 6. Kursy na obsługę kombajnów.
 7. Kursy w zawodzie pilarz-drwal.
 8. Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.
 9. Stosowanie środków ochorny roślin metodą fumigacji.

Poza tym na życzenie Przedsiębiorców organizujemy szkolenia przysposabiające nowych pracowników do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024