Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Kursy specjalistyczne:

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. jako wieloletni organizator kursów specjalistycznych i seminariów dla rzeczoznawców majątkowych zaprasza wszystkich zainteresowanych rzeczoznawców na kurs specjalistyczny i seminarium, które odbędzie się w dniach 13-15 maja 2010 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Unieściu k/Koszalina. Tegoroczne tematy to:

kurs specjalistyczny w dniach 13 - 14 maja 2010

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ, W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD ORAZ OPŁATY ADIACENCKIE. WARSZTATY DOTYCZĄCE METODYKI WYCENY NIERUCHOMOŚCI.

seminarium w dniu 15 maja 2010

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ. CZĘŚĆ II.

Kurs specjalistyczny obejmuje 18 godzin edukacyjnych, natomiast seminarium 7 godzin edukacyjnych. Wykładowcą na kursie specjalistycznym będzie mgr inż. Henryk Jędrzejewski (Warszawa) - doradca ds. nieruchomości. Wykładowcą na seminarium będzie dr eur ing Tadeusz Klimek (Katowice) - konsultant z zakresu wyceny maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Kurs oraz seminarium zostały zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury jako spełniające wymogi określone w art. 196 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Istnieje możliwość wyboru jednej z form kształcenia lub uczestnictwo w kursie specjalistycznym i seminarium. Osoba, która ukończy jednocześnie kurs i seminarium, spełni obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych w całym okresie rozliczeniowym, tj. w 2010 roku.

Szczegółowe informacje, program i karta zgłoszenia poniżej:

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024