Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Kurs specjalistyczny w dniach 24-26.05.2012 r.

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. jako wieloletni organizator kursów specjalistycznych i seminariów dla rzeczoznawców majątkowych zaprasza wszystkich zainteresowanych rzeczoznawców na kurs specjalistyczny, który odbędzie się w dniach 24-26 maja 2012 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Unieściu k/Koszalina. Temat kursu to:

WYBRANE ZAGADNIENIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ? ZASADY WYCEN NIERUCHOMOŚCI ZURBANIZOWANYCH W ŚWIETLE NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH ORAZ WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Kurs specjalistyczny obejmuje 24 godziny edukacyjne. Wykładowcami będą mgr inż. Henryk Jędrzejewski (Warszawa) oraz mgr inż. Włodzimierz Jasiakiewicz (Koszalin). Kurs został zgłoszony do Ministerstwa Infrastruktury jako spełniający wymogi określone w art. 196 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osoba, która ukończy kurs spełni obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych w całym okresie rozliczeniowym, tj. w 2012 roku.

Szczegółowe informacje, program i karta zgłoszenia poniżej:

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024