Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Kurs specjalistyczny w dniach 12-14.05.2011 r.

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. jako wieloletni organizator kursów specjalistycznych i seminariów dla rzeczoznawców majątkowych zaprasza wszystkich zainteresowanych rzeczoznawców na kurs specjalistyczny, który odbędzie się w dniach 12-14 maja 2011 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Unieściu k/Koszalina. Temat kursu to:

OPŁATY ADIACENCKIE I PLANISTYCZNE ORAZ SŁUŻEBNOŚCI - PROCEDURY WYCENY

Kurs specjalistyczny obejmuje 24 godziny edukacyjne. Wykładowcami będą mgr inż. Henryk Jędrzejewski (Warszawa) oraz mgr inż. Jerzy Dąbek (Poznań). Kurs został zgłoszony do Ministerstwa Infrastruktury jako spełniający wymogi określone w art. 196 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami został mu nadany numer programu kształcenia 4687.

Osoba, która ukończy kurs spełni obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych w całym okresie rozliczeniowym, tj. w 2011 roku.

Szczegółowe informacje, program i karta zgłoszenia poniżej:

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024