Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Wsparcie europejskich regionów w innowacji
na rzecz zrównoważonej produkcji
oraz efektywnego wykorzystania
biomasy drzewnej

ROKWOOD LOGO

Cele i rezultaty projektu

Główne cele projektu:

  • Zidentyfikowanie głównych przeszkód i barier utrudniających rozwój lokalnych rynków biomasy w Europie.
  • Opracowanie co najmniej 10 innowacyjnych wspólnych pomysłów projektowych w celu likwidacji barier technicznych (zbiór, technologie suszenia).
  • Zidentyfikowanie finansowych źródeł umożliwiających rozwój innowacyjnych produktów oraz usług w tym sektorze.
  • Dotarcie do jak największego grona zainteresowanych stron, dzięki skutecznym działaniom promocyjnym.

Projekt ROKWOOD ma na celu powiązanie europejskich jednostek z sektora badań, sektora biznesu i sektora publicznego oraz opracowanie Wspólnego Planu Działania. Partnerzy z sześciu europejskich regionów połączyli siły i opracują strategie, aby zwiększyć zdolności innowacyjne i efektywność wykorzystania zasobów, poprawić współpracę na poziomie regionalnym i europejskim oraz zintegrować klastry badawcze z całej Europy w celu promowania regionalnego rozwoju gospodarczego i globalnej konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Wzrost produkcji zrębek w Europie z obecnie uprawianych 60 tysięcy ha dla plantacji o krótkiej rotacji do prognozowanych 45 mln ha przyniesie ogromne możliwości dla rolników oraz dostawców technologii. Według prognoz ponad 1 mln europejskich rolników powinno rozpocząć produkcje biomasy do 2020 roku. Na podstawie skutków zmian klimatycznych i rosnącej konkurencji liczba ta ma wzrosnąć znacząco w najbliższych latach. Ceny za energię będą nadal rosnąć, dlatego europejskie firmy są bardzo zainteresowane w tworzeniu nowych produktów, procesów i usług w całym sektorze biomasy drzewnej.Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024