Welcome to our website

As a consulting company, EKSPERT-SITR LTD in Koszalin came into being on the 1st of March 1992.

Więcej

Environmental protection

We develop such reports on the impact of projects on the environment with particular emphasis on projects related to renewable energy sources.

Więcej

Real Estate Appraisal

Więcej

Technology and construction projects

We develop technology and construction projects in the field of renewable energy sources adapted to the conditions and requirements of the investor and the resources held by him.

Więcej

RES Projects

We carry out projects co-financed from the European Social are called upon.

Więcej

Cooperation

We work with research institutions, agricultural advisory centers, experts from various fields.

Więcej
BIOHEAT LOGO

Nie od dziś wiemy, że potencjał alternatywnych źródeł energii jest wystarczający by zastąpić nimi paliwa kopalne. Wśród wszystkich dostępnych źródeł energii odnawialnej (OZE) bioenergia jest uważana za najbardziej obiecujące, trwałe oraz bezpieczne źródło w Europie. W przeciwieństwie do paliw kopalnych jej dostępność nie stanowi problemu, a zastosowanie jest elastyczne i posiada szeroki zakres. Główne dziedziny wykorzystania bioenergii to bez wątpienia ciepłownictwo i chłodnictwo.

Za względu na to, że systemy ogrzewania w krajach Europy Wschodniej są najbardziej energochłonne, wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliw kopalnych oznaczałoby istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń w tych krajach, co przyczyniłoby się do spełnienia wymogów stawianych przez Unię Europejską. Niestety pomimo swoich możliwości biomasa nie jest powszechnie wykorzystywana. Dlaczego?

Między innymi brak specjalistycznej wiedzy na temat jej pozyskania i przetwarzania powoduje bariery i ograniczenia w jej powszechnym stosowaniu, także brak skutecznych systemów wsparcia dla produkcji ciepła. Przykładem mogą być stosowane już w niektórych krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce certyfikaty zielone. Skierowane są on wyłącznie dla produkcji energii elektrycznej wykorzystującej biomasę, a nie uwzględniają już produkcji energii cieplnej.

Aby eliminować te bariery oraz zapobiegać kolejnym powstał projekt BIO-HEAT (IEE/09890/ S12.558326), współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach projektu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Jego głównym celem jest promowanie wykorzystania biomasy pochodzącej z plantacji zagajników o krótkiej rotacji (ZKR) jako źródła energii dla systemów stosowanych w ciepłownictwie miejskim w krajach Europy Wschodniej (w Czechach, Rumunii, Polsce, Słowacji oraz na Litwie). Jednym z kluczowych działań projektu jest organizacja warsztatów oraz seminariów, skierowanych głownie do rolników, leśników, właścicieli gruntów, inżynierów zajmujących się ciepłownictwem, dostawców energii cieplnej, władz lokalnych sektora energii i ochrony środowiska oraz innych osób zainteresowanych ta tematyką.

Dzięki tym działania każdy z zainteresowanych może dowiedzieć się m.in. o możliwościach i potencjale zagajników o krótkiej rotacji, o zaproponowanych rozwiązaniach dla technicznych i innych barier utrudniających wykorzystanie zagajników o krótkiej rotacji jako alternatywnego źródła energii cielnej, a także poznać najlepsze praktyki wykorzystania ZKR w systemach ciepłownictwa w Polsce.

Warsztaty oraz szkolenia w ramach BIO-HEAT są dwudniowe. Pierwszego dnia odbywają się wykłady, prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów, natomiast na drugi dzień zaplanowana jest dyskusja ?round table? oraz wyjazd studyjny do elektrociepłowni oraz na plantacje zagajników o krótkiej rotacji.

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024